CADRUL PERFECT PENTRU EVENIMENTUL TAU
DESCOPERĂ

Actualizată la data de 27.09.2021

 1. Aspecte generale
 2. Prezentare
 3. Responsabilul cu protecția datelor
 4. Datele cu caracter personal
 5. Stocarea datelor cu caracter personal
 6. Temeiul legal al prelucrării
 7. Ștergerea datelor cu caracter personal
 8. Utilizarea cookies
 9. Prelucrarea datelor la depunerea candidaturii
 10. Comunicarea
 11. Drepturile privind datele cu caracter personal
 12. Informații suplimentare

1. Aspecte generale

Prin cele ce urmează vă explicăm Politica de Confidențialitate a Ofertelor noastre online, disponibilie pe site-ul www.greenvillage.ro sau prin agenții noștri.

Prin ”Ofertă” înțelegem activitatea noastră, care poate consta în unul sau mai multe servicii precum: asigurarea serviciilor de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durata, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, organizarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor etc. care sunt ofertate și comercializate prin intermediul agențiilor de turism sau direct de către reprezentantii nostri, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali. Ofertele noastre nu sunt destinate contractării de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Prezentare

Noi, GREEN VILLAGE RESORT, adică societatea TOURING IMOBILIARE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Strada Reinvierii nr. 3-5, parter, camera 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13621/2003, cod fiscal nr. RO 15807816, administrată de dl. Anastasiu Michael-Dragos exploatam website-ul în baza dreptului de proprietate asupra domeniului greenvillage.ro și suntem operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate utilizator al Ofertelor noastre, în sensul reglementărilor privind protecția datelor.

 

Coordonatele noastre de contact:

Bucuresti, sector 1,

Strada Emanoil Porumbaru nr. 56, et. 1,

telefon :+40.314.33.44.48,

fax :+40.314.33.44.48

e-mail: datepersonale@greenvillage.ro

Green Village Resort respectă confidențialitatea și va prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, potrivit Politicii de Prelucrare a Datelor, adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (”GDPR”).

Prin acest document dorim să vă informăm în legătură cu (i) natura datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru Ofertele noastre online și offline, (ii) scopul prelucrării și (iii) temeiul legal al prelucrării.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa datepersonale@greenvillage.ro.

4. Datele cu caracter personal

Sunt date cu caracter personal orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată persoană identificabilă dacă identificarea poate fi făcută direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unull sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile care nu pot fi asociate identității dumneavoastră (cum sunt numărul de vizualizări ale unei Oferte sau alte date statistice) nu sunt date cu caracter personal.

În principiu, puteți consulta Ofertele noastre fără divulgarea datelor cu caracter personal.

În general colectăm datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate. Dacă datele dumneavoastră personale ne-au fost furnizate de către un terț sau au ajuns la noi dintr-o eroare, aveți la dispoziție toate remediile prevăzute de lege în acest scop, pentru ștergerea datelor.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate prin mijloacele noastre, pe servere protejate special. Datele sunt protejate prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau operațională a serverelor și a Activității.

Datele dumneavoastră care sunt transmise prin internet sunt criptate. Utilizăm certificat SSL (Eng. Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.

6. Temeiul legal al prelucrării

Dacă obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. (1) lit. a) al GDPR servește drept temei legal pentru prelucrarea noastră.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru că acestea ne sunt necesare executării unui contract sau într-un cadru cvasi – contractual (de ex. pentru a vă transmite o Ofertă personalizată, potrivit nevoilor dumneavoastră), atunci articolul 6 alin. (1) lit. b) din GDPR ne servește drept temei legal pentru prelucrarea datelor.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații ce ne revine nouă, potrivit legii, atunci articolul 6 alin. (1) lit. c) din GDPR ne servește drept temei legal pentru astfel de prelucrări.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) ne poate servi drept temei legal, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a servi unui interes legitim al Green Village Resort sau al unui terț, numai în măsura în care interesele, drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale nu sunt afectate.

Prin această Politică de Prelucrare a Datelor, vă vom prezenta punctual care este temeiul nostru legal pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

7. Ștergerea datelor cu caracter personal

În general ștergem datele cu caracter personal dacă acestea au fost prelucrate pentru un singur scop, care a fost atins. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personal pot face obiectul unor obligații de păstrare pentru anumite perioade de timp, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Green Village Resort șterge sau blochează accesul asupra datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, până la împlinirea respectivelor perioade de timp.

8. Utilizarea cookies

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Vă invităm să consultați politica noastră de cookies pentru exprimarea opțiunilor dumneavoastră.

9. Prelucrarea datelor la depunerea candidaturii

Aveți posibilitatea de a aplica pentru una dintre pozițiile deschise pentru angajare în cadrul Green Village Resort prin utilizarea adreselor de e-mail indicate pe website. La primirea unei candidaturi, documentele voastre sunt trimise prin mijloace electronice de comunicare. Dacă profilul dumneavoastră profesional, astfel cum reiese din documentele transmise nu corespunde niciunei poziții deschise în cadrul organizației noastre, atunci documentele trimise vor fi șterse din evidențele noastre în termen de 6 luni de la data finalizării procesului de recrutare.

În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea documentației, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

În contextul depunerii candidaturii, temeiul legal al prelucrării se bazează pe consimțământul dumneavoastră și este reglementat de art. 6 alin. (1) lit. a) din GDPR.

10. Comunicarea

Aveți posibilitatea de a ne contacta direct, folosind adresa indicată pe website. Pe de altă parte, TUI TravelCenter vă poate transmite cu caracter regulat, prin e-mail informări, prin newsletter-ul nostru la care aveți posibilitatea de a vă înscrie.

Contact

Ne puteți contacta utilizând oricare din mijloacele de contact pe care le-am enunțat în partea introductivă a prezentei Politici sau la oricare din datele prezentate pe website, adică prin telefon, fax, e-mail, poștă sau curier rapid. În acest context vom prelucra exclusiv datele personale aferente canalului de comunicare pe care îl alegeți dumneavoastră, respectiv: numărul de telefon, adresa de corespondență, adresa de e-mail sau numărul de fax, asociate numelui dumneavoastră.

Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace.

Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace. Aceste date vor fi prelucrate în scopul unor eventuale referințe ulterioare, pentru o durată de 12 luni de la data soluționării cererii. În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea datelor cu caracter personal în cadrul acestor comunicări, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

Face excepție de la durata de prelucrare menționată mai sus, situația în care astfel de cereri crează obligații de natură comercială sau fiscală în sarcina noastră. În astfel de situații, datele cu caracter personal relevante pentru soluționarea cererii, vor fi păstrate cu respectarea termenelor legale aplicabile.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor cu noi îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) al GDPR.

Newsletter

Prin înscrierea la comunicările de tip Newsletter, adresa dumneavoastră de e-mail va fi utilizată în scopul comunicărilor comerciale proprii. Comunicările noastre de acest tip pot fi personalizate și individualizate pe baza informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră.

Comunicările în acest scop sunt efectuate prin intermediul societății Dazoot Software SRL, societate care administrează platforma www.newsman.ro. Adresa dumneavoastră de e-mail este dezvăluită acestei societăți pentru scopul de a facilita comunicarea noastră cu dumneavoastră. Puteți consulta Politica societății Dazoot Software SRL de prelucrare a datelor, accesând link-ul www.newsman.ro/page/privacy

Vă puteți dezabona de la astfel de comunicări cu caracter comercial, utilizând butonul ”dezabonare”, accesibil din fiecare dintre comunicările pe care le vom transmite. Accesarea opțiunii de dezabonare constituie retragerea valabilă și suficientă a consimțământului dumneavoastră.

11. Drepturile privind datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, persoanele vizate dispun de mai multe drepturi. Dacă doriți să exercitați oricare re din aceste drepturi sau să oțineți informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Principalele drepturi ale persoanelor vizate sunt următoarele:

  1. Dreptul de a fi informat înseamnă că sunteți informat în legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării efectuate de noi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin prezenta Politică apreciem că am informat persoanele vizate în legătură cu prelucrările efectuate. Dacă nu vă considerați pe deplin informat prin publicarea acestei politici și informațiile furnizate, vă invităm să vă exercitați unul din drepturile de mai jos:
  2. Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține acces la datele cu caracter personal prelucrate de noi și in legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.;
  3. Dreptul de a rectifica datele vă permite să interveniți, în condițiile Articolului 16 din GDPR ori de câte ori datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt incorecte sau incomplete. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.
  4. Dreptul de a restrânge prelucrarea vă permite ca, în condițiile prevăzute de articolul 18 din GDPR, să ne puteți pretinde restrângerea prelucrării cu prire la anumite date cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.
  5. Dreptul de a vă opune prelucrării vă dă posibilitatea de a vă opune prelucrării, ori de câte ori prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se face având ca unic temei legal pentru prelucrarea respectivelor date, consimțământul dumneavoastră. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.
  6. Dreptul la portarea datelor se poate exercita numai în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate și vă permite să primiți datele prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.
  7. Dreptul la ștergerea datelor poate fi exercitat în limitele descrise de Articolul 17 al GDPR și vă permite să ne solicitați, în anumite condiții, să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.

12. Informații suplimentare

Suntem obligați să răspundem oricăreia dintre cererile dumneavoastră privind exercitarea unui drept, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete. În cazul în care nu ați primit un răspuns din partea noastră în acest termen, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal:

www.dataprotection.ro

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România,

e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

fax: +40318.059.602.

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun sau legea ne impune, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica Politica de prelucrare a datelor în orice moment. Această Politică de prelucrare a datelor este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului, iar versiunile anterioare sunt accesibile aici.

Informatii cookies

Best Green & Eco-friendly
Location, locul I
Destinația Anului 2023
Resort-uri, locul I
Destinația Anului 2024
Resort-uri, locul I
TopHotel Awards 2022
Best Resort, locul II
Partener
Partener
Membru
9005
Ai nevoie de ajutor?
rada