CADRUL PERFECT PENTRU EVENIMENTUL TAU
DESCOPERĂ

Actualizată la data de 14.07.2023

 1. 1. Aspecte generale
 2. 2. Prezentare
 3. 3. Responsabilul cu protecția datelor
 4. 4. Datele cu caracter personal
 5. 5. Stocarea datelor cu caracter personal
 6. 6. Temeiul legal al prelucrării
 7. 7. Ștergerea datelor cu caracter personal
 8. 8. Prelucrarea datelor în cazul accesării Ofertelor
 9.     8.1. Ofertele online
 10.     8.2. Ofertele offline
 11.     8.3. Serviciile de agrement
 12. 9. Utilizarea cookies
 13. 10. Prelucrarea datelor la depunerea candidaturii
 14. 11. Comunicarea
 15.     11.1. Contact
 16.     11.2. Newsletter
 17.     11.3. Rada – Sistem AI de comunicare
 18.     11.4. SMS Marketing
 19.     11.5. SMS Tranzacțional
 20. 12. Conexiuni cu alte pagini
 21. 13. Drepturile privind datele cu caracter personal
 22. 14. Informații suplimentare
 23. 15. Informații cookies

1. Aspecte generale

Prin cele ce urmează vă explicăm Politica de Confidențialitate a Ofertelor noastre online, disponibilie pe site-ul www.greenvillage.ro sau prin agenții noștri.

Prin ”Ofertă” înțelegem activitatea noastră, care poate consta în unul sau mai multe servicii precum: asigurarea serviciilor de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durata, parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere, activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente, organizarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor, închirierea de echipamente de agrement, etc. care sunt ofertate și comercializate prin intermediul agențiilor de turism sau direct de către reprezentantii nostri, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali. Ofertele noastre nu sunt destinate contractării de către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

2. Prezentare

Noi, GREEN VILLAGE RESORT, adică societatea TOURING IMOBILIARE SRL cu sediul social in Bucuresti, Sectorul 2, Str. Reinvierii nr. 3 – 5, Parter, Camera 7, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/13621/2003, cod fiscal nr. RO 15807816, administrată de dl. Anastasiu Michael-Dragos exploatam website-ul în baza dreptului de proprietate asupra domeniului greenvillage.ro și suntem operator al datelor dumneavoastră cu caracter personal, în calitate utilizator al Ofertelor noastre, în sensul reglementărilor privind protecția datelor.

Coordonatele noastre de contact:

Bucuresti, sector 1,

Strada Av. Petre Crețu nr. 49, Corp C1, 012051

telefon :+40.314.33.44.48,

fax :+40.314.33.44.48

e-mail: datepersonale[at]greenvillage.ro

Green Village Resort respectă confidențialitatea și va prelucra datele personale în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată, potrivit Politicii de Prelucrare a Datelor, adoptată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 (”GDPR”).

Prin acest document dorim să vă informăm în legătură cu (i) categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm pentru Ofertele noastre online și offline, (ii) scopul prelucrării și (iii) temeiul legal al prelucrării.

3. Responsabilul cu protecția datelor

Puteți contacta persoana responsabilă cu protecția datelor la adresa datepersonale@greenvillage.ro.

4. Datele cu caracter personal

Sunt date cu caracter personal orice informație în legătură cu o persoană fizică identificată sau identificabilă. Este considerată persoană identificabilă dacă identificarea poate fi făcută direct sau indirect, în mod particular prin referire la un element de identificare, cum ar fi nume, prenume, număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unull sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Informațiile care nu pot fi asociate identității dumneavoastră (cum sunt numărul de vizualizări ale unei Oferte sau alte date statistice) nu sunt date cu caracter personal.

În principiu, puteți consulta Ofertele noastre fără divulgarea datelor cu caracter personal.

În general colectăm datele cu caracter personal direct de la persoanele vizate. Dacă datele dumneavoastră personale ne-au fost furnizate de către un terț sau au ajuns la noi dintr-o eroare, aveți la dispoziție toate remediile prevăzute de lege în acest scop, pentru ștergerea datelor.

5. Stocarea datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt stocate prin mijloacele noastre, pe servere protejate special. Datele sunt protejate prin măsurile tehnice și organizatorice pe care le-am luat pentru a preveni pierderea, distrugerea, accesul, modificarea și difuzarea neautorizate. Accesul la datele dumneavoastră este permis numai unui număr limitat de persoane autorizate. Persoanele autorizate sunt responsabile de gestionarea tehnică, comercială sau operațională a serverelor și a Activității.

Datele dumneavoastră care sunt transmise prin internet sunt criptate. Utilizăm certificat SSL (Eng. Secure Socket Layer) pentru transmiterea datelor.

6. Temeiul legal al prelucrării

Dacă obținem consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6 alin. (1) lit. a) al GDPR servește drept temei legal pentru prelucrarea noastră.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru că acestea ne sunt necesare executării unui contract sau într-un cadru cvasi – contractual (de ex. pentru a vă transmite o Ofertă personalizată, potrivit nevoilor dumneavoastră), atunci articolul 6 alin. (1) lit. b) din GDPR ne servește drept temei legal pentru prelucrarea datelor.

Dacă prelucrăm datele cu caracter personal pentru îndeplinirea unei obligații ce ne revine nouă, potrivit legii, atunci articolul 6 alin. (1) lit. c) din GDPR ne servește drept temei legal pentru astfel de prelucrări.

Articolul 6 alin. (1) lit. f) ne poate servi drept temei legal, dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a servi unui interes legitim al Green Village Resort sau al unui terț, numai în măsura în care interesele, drepturile și libertățile dumneavoastra fundamentale nu sunt afectate.

Prin această Politică de Prelucrare a Datelor, vă vom prezenta punctual care este temeiul nostru legal pentru fiecare dintre categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

7. Ștergerea datelor cu caracter personal

În general ștergem datele cu caracter personal dacă acestea au fost prelucrate pentru un singur scop, care a fost atins. Cu toate acestea, anumite date cu caracter personal pot face obiectul unor obligații de păstrare pentru anumite perioade de timp, potrivit dispozițiilor legale aplicabile. Green Village Resort șterge sau blochează accesul asupra datelor cu caracter personal, în condiții de siguranță, până la împlinirea respectivelor perioade de timp.

8. Prelucrarea datelor în cazul accesării Ofertelor

Ofertele online

La fiecare accesare online a Ofertelor noastre, colectăm următoarele date cu privire la dispozitivul utilizat pentru accesare: dispozitivul utilizat, adresa IP, navigatorul web folosit și data și ora accesării. Colectăm informații privind Oferta vizualizată, versiunea navigatorului web, sistemul de operare și furnizorul serviciului de internet. Urmărim, de asemenea și site-urile din care ați fost redirecționat către Oferta respectivă.

Recurgem la astfel de prelucrări în sprijinul interesului nostru legitim, pentru a ne permite afișarea respectivelor pagini accesate, într-o manieră compatibilă cu dispozitivul pe care îl folosiți pentru accesare. Printre altele, prelucrăm aceste date în scopul reperării anumitor erori, cuantificării interesului generat de anumite Oferte și pentru a proceda la adaptarea sau îmbunătățirea Ofertelor. Acest scop este justificat de interesul nostru legitim, întemeiat legal pe Articolul 6 alin. (1) f) din GDPR.

Adresa IP nu este păstrată decât pe durata sesiunii și este ștearsă sau criptată la închiderea sesiunii. Toate datele prelucrate în acest scop sunt păstrate pentru durate limitate de timp.

Ofertele offline

Accesarea offline a Ofertelor, materializată în unul sau mai multe contracte pentru prestarea serviciilor care alcătuiesc Oferta pe care ați achiziționat-o, ne îndreptățesc la colectarea datelor personale necesare încheierii contractului și / sau executării contractului.

În acest scop, pentru serviciile de cazare suntem obligați de legislația aplicabilă să colectăm numele, prenumele, seria și numărul actului de identitate, adresa de domiciliu, codul numeric personal și semnătura persoanei cu care încheiem contractul, respectiv numele, prenumele și vârsta însoțitorilor persoanei cu care am încheiat contractul, pentru organizarea facilităților de cazare, conform obligațiilor contractuale pe care ni le-am asumat.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în contextul completării fișelor de anunțare a sosirii și plecării, îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) și lit. c) al GDPR și înțelegem să ne îndeplinim obligațiile contractuale și legale prevăzute în sarcina Green Village Resort

Atât persoana cu care încheiem contractul / contractele care au ca obiect Ofertele noastre, cât și însoțitorii acesteia, sunt obligați să completeze datele personale în fișa de anunțare a sosirii și plecării. Datele astfel completate vor fi stocate în format fizic, în condiții de siguranță de către Green Village Resort pentru scopul transmiterii către destinatarii prevăzuți de lege, respectiv autoritățile publice îndreptățite să primească aceste informații. Green Village Resort nu păstrează copii ale acestor fișe de anunțare a sosirii și plecării și nici nu prelucrează datele cu caracter personal completate de către persoanele vizate pentru alte scopuri.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în contextul completării fișelor de anunțare a sosirii și plecării, îl constituie art. 6 alin. (1) lit. c) al GDPR și înțelegem să ne îndeplinim obligațiile legale prevăzute în sarcina Green Village Resort.

Serviciile de agrement

Pentru activitățile de agrement, Green Village Resort pune la dispoziția vizitatorilor echipamentele necesare (e.g. biciclete, caiace etc.) și efectuează și un instructaj de siguranță și protecție cu privire la utilizarea respectivului echipament, conform opțiunilor vizitatorilor noștri. În acest scop colectăm numele, prenumele, seria, numărul, emitentul  și data emiterii actului de identitate și semnătura vizitatorilor care au împlinit 18 ani, în mod direct de la persoanele vizate.

Datele de mai sus se colectează în format fizic și se prelucrează (inclusiv stocarea) de la data predării echipamentului și efectuării instructajului, până la finalul săptămânii calendaristice următoare celei în care s-a prestat activitatea de agrement, exceptând cazurile în care valorificarea unui interes legitim al Green Village Resort impune prelucrarea pentru perioade mai lungi de timp.

Colectăm și prelucrăm aceste date, pentru scopul îndeplinirii obligației noastre de a vă pune la dispoziție echipamentul de agrement, la cererea persoanei vizate, precum și pentru valorificarea oricărui interes legitim pe care Green Village Resort l-ar putea avea în legătură cu echipamentul închiriat sau pus la dispoziție în alt mod.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în contextul completării fișelor de anunțare a sosirii și plecării, îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) și f) al GDPR și înțelegem să ne îndeplinim obligațiile legale prevăzute în sarcina Green Village Resort cu privire la siguranța prelucrării datelor.

9. Utilizarea cookies

Folosim cookie-uri pentru a personaliza conținutul și anunțurile și pentru a analiza traficul. De asemenea, le oferim partenerilor de rețele sociale, de publicitate și de analize informații cu privire la modul în care folosiți site-ul nostru. Aceștia le pot combina cu alte informații oferite de dvs. sau culese în urma folosirii serviciilor lor. În cazul în care alegeți să continuați să utilizați website-ul nostru, sunteți de acord cu utilizarea modulelor noastre cookie.

Vă invităm să consultați politica noastră de cookies pentru exprimarea opțiunilor dumneavoastră.

10. Prelucrarea datelor la depunerea candidaturii

Aveți posibilitatea de a aplica pentru una dintre pozițiile deschise pentru angajare în cadrul Green Village Resort prin utilizarea adreselor de e-mail indicate pe website. La primirea unei candidaturi, documentele voastre sunt trimise prin mijloace electronice de comunicare. Dacă profilul dumneavoastră profesional, astfel cum reiese din documentele transmise nu corespunde niciunei poziții deschise în cadrul organizației noastre, atunci documentele trimise vor fi șterse din evidențele noastre în termen de 6 luni de la data finalizării procesului de recrutare.

În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea documentației, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

În contextul depunerii candidaturii, temeiul legal al prelucrării se bazează pe inițierea, de către dumneavoastră a unei relații contractuale, respectiv înscrierea în procesul de recrutare pentru derularea raporturilor de muncă și este reglementat de art. 6 alin 1. lit. b) teza 2 din GDPR.

11. Comunicarea

Aveți posibilitatea de a ne contacta direct, folosind adresa indicată pe website. Pe de altă parte, Touring Imobiliare vă poate transmite cu caracter regulat, prin e-mail informări, prin newsletter-ul nostru la care aveți posibilitatea de a vă înscrie.

Contact

Ne puteți contacta utilizând oricare din mijloacele de contact pe care le-am enunțat în partea introductivă a prezentei Politici sau la oricare din datele prezentate pe website, adică prin telefon, fax, e-mail, poștă sau curier rapid. În acest context vom prelucra exclusiv datele personale aferente canalului de comunicare pe care îl alegeți dumneavoastră, respectiv: numărul de telefon, adresa de corespondență, adresa de e-mail sau numărul de fax, asociate numelui dumneavoastră.

Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace.

Vom folosi datele cu caracter personal astfel colectate, exclusiv în scopul de a răspunde solicitării dumneavoastră sau pentru a remedia chestiunea supusă atenției noastre prin oricare dintre aceste mijloace. Aceste date vor fi prelucrate în scopul unor eventuale referințe ulterioare, pentru o durată de 12 luni de la data soluționării cererii. În tot cazul, în intervalul de timp prevăzut pentru stocarea datelor cu caracter personal în cadrul acestor comunicări, aveți posibilitatea de a exercita oricare din drepturile pe care le garantăm persoanelor vizate, potrivit legii, astfel cum sunt detaliate în această Politică.

Face excepție de la durata de prelucrare menționată mai sus, situația în care astfel de cereri crează obligații de natură comercială sau fiscală în sarcina noastră. În astfel de situații, datele cu caracter personal relevante pentru soluționarea cererii, vor fi păstrate cu respectarea termenelor legale aplicabile.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor cu noi îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) al GDPR.

Newsletter

Prin înscrierea la comunicările de tip Newsletter, adresa dumneavoastră de e-mail va fi utilizată în scopul comunicărilor comerciale proprii. Comunicările noastre de acest tip pot fi personalizate și individualizate pe baza informațiilor pe care le deținem despre dumneavoastră. Vă informăm că interacțiunile utilizatorului cu mesajele primite din partea noastră, în contextul abonării la newsletter sunt monitorizate în baza consimțământului dumneavoastră.

Comunicările în acest scop sunt efectuate prin intermediul societății Dazoot Software SRL, societate care administrează platforma www.newsman.ro. Adresa dumneavoastră de e-mail este dezvăluită acestei societăți pentru scopul de a facilita comunicarea noastră către dumneavoastră. Puteți consulta Politica de prelucrare a datelor Dazoot Software SRL accesând link-ul https://www.newsman.ro/page/privacy.

Vă puteți dezabona de la astfel de comunicări cu caracter comercial, utilizând butonul ”dezabonare”, accesibil din fiecare dintre comunicările pe care le vom transmite. Accesarea opțiunii de dezabonare constituie retragerea valabilă și suficientă a consimțământului dumneavoastră.

În cazul în care sistemele Dazoot Software SRL nu constată interacțiuni cu noutățile care vă sunt transmise pentru o perioadă continuă de 180 de zile, adresa dumneavoastră de e-mail va fi ștearsă din baza de date, însă vă păstrați posibilitatea de a vă reînscrie oricând.

Rada – Sistem AI de comunicare

Utilizarea acestui mijloc de comunicare nu presupune, de principiu, colectarea datelor cu caracter personal. Totuși, dacă optezi pentru comunicarea informațiilor pe care le poate furniza Rada prin e-mail, atunci vom colecta numele, adresa de e-mail și numărul de telefon. Aceste date personale pe care ni le furnizezi, prezumăm că sunt corecte, complete și te vizează.

Vom folosi datele exclusiv pentru contactarea în vederea furnizării detaliilor de care ai nevoie pentru a beneficia de Ofertele noastre. La finalizarea demersurilor de informare, datele vor fi șterse din evidențele noastre.

SMS Marketing

Folosim numărul de telefon al persoanelor care și-au exprimat expres consimțământul în acest scop, pentru comunicarea în timp real a noutăților din resort pe durata șederii. Datele astfel prelucrate, respectiv numărul de telefon, este inclus în baza de date a comunicărilor pentru Marketing pentru întreaga perioadă a șederii, începând cu data de la care persoana vizată și-a exprimat în mod expres consimțământul.

Colectăm numărul de telefon pentru acest scop direct de la persoana vizată. Consimțământul poate fi retras oricând și cu efect imediat, prin scanarea codurilor QR afișate în acest scop în spațiile publice ale resortului.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor îl constituie art. 6 alin. (1) lit. a) al GDPR, respectiv consimțământul persoanei vizate, care poate fi retras oricând, pe întreaga durată a prelucrării, conform celor de mai sus.

Prelucrarea numărului de telefon în scopul transmiterii mesajelor prin SMS se realizează prin împuternicitul nostru pentru operațiunile de stocare, societatea NOOH MEDIA S.R.L. (CIF RO 27676978, Numar de inregistrare: J40/10744/2010), în condiții de siguranță a prelucrării echivalente cu cele ale Green Village Resort.

SMS Tranzacțional

Acest tip de mesaje sunt comunicările prin intemediul cărora Green Village Resort menține persoanele vizate informate, cu privire la actualizările privind Ofertele pe care le-au contractat. Colectăm numărul de telefon pentru acest scop direct de la persoana vizată. Prelucrarea numărului de telefon pentru scopul transmiterii SMS-urilor de tip tranzacțional, pentru perioada cuprinsă între data rezervării și data cazării la Green Village Resort.

Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul comunicărilor, îl constituie art. 6 alin. (1) lit. b) al GDPR și înțelegem să ne îndeplinim obligațiile contractuale de a vă informa cu privire la actualizările legate de Ofertele accesate prin acest mijloc de comunicare.
Prelucrarea numărului de telefon în scopul transmiterii mesajelor prin SMS se realizează prin împuternicitul nostru pentru operațiunile de stocare, societatea NOOH MEDIA S.R.L. (CIF RO 27676978, Numar de inregistrare: J40/10744/2010), în condiții de siguranță a prelucrării echivalente cu cele ale Green Village Resort.

12. Conexiuni cu alte pagini

Pe website-ul nostru găsiți conexiuni cu rețelele de socializare Facebook, Instagram, Linkedin și cu canalul nostru de comunicare video găzduit de YouTube. Accesarea acestor conexiuni vă conduce în afara website-ului. Politica noastră de prelucrare a datelor nu se aplică și acestor website-uri. Puteți găsi detalii privind politica de prelucrare a datelor pentru fiecare dintre aceste legături, la următoarele adrese:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875/?maybe_redirect_pol=0

YouTube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

13. Drepturile privind datele cu caracter personal

Potrivit GDPR, persoanele vizate dispun de mai multe drepturi. Dacă doriți să exercitați oricare re din aceste drepturi sau să oțineți informații suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați. Principalele drepturi ale persoanelor vizate sunt următoarele:

  1. Dreptul de a fi informat înseamnă că sunteți informat în legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării efectuate de noi asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal. Prin prezenta Politică apreciem că am informat persoanele vizate în legătură cu prelucrările efectuate. Dacă nu vă considerați pe deplin informat prin publicarea acestei politici și informațiile furnizate, vă invităm să vă exercitați unul din drepturile de mai jos:
  2. Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține acces la datele cu caracter personal  prelucrate de noi și in legătură cu scopul, mijloacele și durata prelucrării. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.;
  3. Dreptul de a rectifica datele vă permite să interveniți, în condițiile Articolului 16 din GDPR ori de câte ori datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi sunt incorecte sau incomplete. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.
  4. Dreptul de a restrânge prelucrarea vă permite ca, în condițiile prevăzute de articolul 18 din GDPR, să ne puteți pretinde restrângerea prelucrării cu prire la anumite date cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm să completați cererea disponibilă aici.
  5. Dreptul de a vă opune prelucrării vă dă posibilitatea de a vă opune prelucrării, ori de câte ori prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi se face având ca unic temei legal pentru prelucrarea respectivelor date, consimțământul dumneavoastră. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.
  6. Dreptul la portarea datelor se poate exercita numai în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate prin mijloace automate și vă permite să primiți datele prelucrate de noi într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.
  7. Dreptul la ștergerea datelor poate fi exercitat în limitele descrise de Articolul 17 al GDPR și vă permite să ne solicitați, în anumite condiții, să ștergem datele cu caracter personal care vă privesc. Pentru exercitarea acestui drept, vă recomandăm că completați cererea disponibilă aici.

14. Informații suplimentare

Suntem obligați să răspundem oricăreia dintre cererile dumneavoastră privind exercitarea unui drept, în termen de 30 de zile de la data primirii solicitării complete. În cazul în care nu ați primit un răspuns din partea noastră în acest termen, aveți dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu caracter Personal:

www.dataprotection.ro

B-dul. G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România,

e-mail: anspdcp[at]dataprotection.ro

fax: +40318.059.602.

Ne rezervăm dreptul de a modifica, atunci când considerăm oportun sau legea ne impune, practicile de protecţie a datelor și de a actualiza și modifica Politica de prelucrare a datelor în orice moment. Această Politică de prelucrare a datelor este actualizată la data la care apare în partea superioară a documentului, iar versiunile anterioare sunt accesibile aici si aici.

15. Informatii cookies

Best Green & Eco-friendly
Location, locul I
Destinația Anului 2023
Resort-uri, locul I
Destinația Anului 2024
Resort-uri, locul I
TopHotel Awards 2022
Best Resort, locul II
Partener
Partener
Membru
9488
Ai nevoie de ajutor?
rada